Welcome to the NHK

MANGA GÉNERO: Comedia, Drama, Romance, Shounen, Psicológico AUTOR: Tatsihiko Takimoto DIBUJANTE: Kenji Ooiwa VOLÚMENES: 8 ¡Satou Tatsuhiro es un «hikikomori»