Takane

Takane & Hana

              MANGA GÉNERO: Romance, Shoujo AUTOR: Yuki Shiwasu DIBUJANTE: Yuki Shiwasu VOLÚMENES: Desconocido Cuando Hana sustituyó a su hermana mayor en su entrevista para […]